องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2566   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

         วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนขนมและของรางวัลให้กับเด็กๆ