องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

จันทร์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง

ร่างขอบเขงาน(Term​ Of​ Reference: TOR)​งานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ​ สายจากที่นานางสุภาพถึงที่นานางพัชรินทร์​ หมู่ที่​3​บ้านทิก ตำบลบ้านเป้า​อำเภอเกษตรสมบูรณ์​จังหวัดชัยภูมิ

         ร่างขอบเขงาน(Term​ Of​ Reference: TOR)​งานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ​ สายจากที่นานางสุภาพถึงที่นานางพัชรินทร์​ หมู่ที่​3​บ้านทิก ตำบลบ้านเป้า​อำเภอเกษตรสมบูรณ์​จังหวัดชัยภูมิ