องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

นายขจรศักดิ์ คุณสมบัติ
นายขจรศักดิ์ คุณสมบัติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 093-485-4416
นางสาวคำนึงนิตย์ หาญพรม
นางสาวคำนึงนิตย์ หาญพรม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 082-715-8201
นางสาวรัติยากรณ์ คลันภูเขียว
นางสาวรัติยากรณ์ คลันภูเขียว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 093-125-9323
นายสุรินทร์ ลีโนนเขวา
นายสุรินทร์ ลีโนนเขวา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 1
โทร : 085-104-8157
นายสุวิทสันต์ สีด่าน
นายสุวิทสันต์ สีด่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 3
โทร : 066-002-3775
นางสาวชลิตา ลาภภิญโญ
นางสาวชลิตา ลาภภิญโญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 4
โทร : 088-530-7136
นายเกรียงไกร ลาภคุณ
นายเกรียงไกร ลาภคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 5
โทร : 081-481-1970
ร.อ.นิรันดร์  แสนทวีสุข
ร.อ.นิรันดร์ แสนทวีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 8
0899426924
นายจุรนันท์ บุญมั่น
นายจุรนันท์ บุญมั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 13
โทร : 064-418-8189
นายสุกิจ ลาภทวี
นายสุกิจ ลาภทวี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 10
โทร : 087-688-8177