องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

อังคาร ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดวาตภัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดวาตภัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า