องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า