องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

ศุกร์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

         

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ท่านวัชรินทร์  พงศ์ธีระดุลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบหมายให้นายสายชล  ลาภคุณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พร้อมด้วยนางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ปลัด และคณะครู ร่วมกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสาน และได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน โดยยึดตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งได้มอบไข่ไก่และไข่เป็ดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า