องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

ศุกร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดยท่านวัชรินทร์  พงศ์ธีระดุลย์ นายก อบต.บ้านเป้า และนายขจรศักดิ์  คุณสมบัติ ประธานสภา อบต.บ้านเป้า ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อ

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดยท่านวัชรินทร์ พงศ์ธีระดุลย์ นายก อบต.บ้านเป้า และนายขจรศักดิ์ คุณสมบัติ ประธานสภา อบต.บ้านเป้า ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อ

         

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดยท่านวัชรินทร์  พงศ์ธีระดุลย์ นายก อบต.บ้านเป้า และนายขจรศักดิ์  คุณสมบัติ ประธานสภา อบต.บ้านเป้า ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงจัดซื้อหินคลุก และได้นำรถส่วนตัวเข้ามาทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ณ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 11