องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

จันทร์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง​ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ  สายจากที่นานางสุภาพ​ ถึงที่นางพัชรินทร์​ หมู่ที่​3 บ้านทิก

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง​ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายจากที่นานางสุภาพ​ ถึงที่นางพัชรินทร์​ หมู่ที่​3 บ้านทิก

         การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง​ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายจากที่นานางสุภาพ​ ถึงที่นางพัชรินทร์​ หมู่ที่​3 บ้านทิก