องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

จันทร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2566   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
วันจันทร์ที่  9  มกราคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

         วันจันทร์ที่  9  มกราคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2566