องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

พุธ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2_files/245100437_center.pdf